2015


XVI Dymarki Kaczawskie

 


Półkolonia letnia przy Szkole Podstawowej nr.4 w Legnicy dn. 22.07.2015


Szkoła Podstawowa nr.7 K. I. Gałczyńskiego w Legnicy  dn. 03.08.2015


Impreza integracyjna Absolwentów Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme dn 29.08.2015


Szkoła podstawowa i gimnazjum we Wrocławiu dn.23.10.2015


Promocja książki dr Tomasza STOLARCZYKA poświęcona pracom archeologicznym prowadzonym w Leszczynie – 22 grudnia.


Barbórka 2015